Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài...

Quyền sử dụng đất thửa đất Kho lương thực (cũ), khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; 6...

Đại hội Chi bộ Trung tâm Quản lý đất đai...

Thực hiện kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 31/10/2019 của Huyện uỷ Tuần Giáo về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019...

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất thửa...

Tên người có tài sản: Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện BiênĐịa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần...

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài...

Quyền sử dụng đất đất thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo

Tiếp tục các biện pháp cấp bách phòng,...

Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo liên tục cập nhật liên tục các chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch...

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên 15 năm xây dựng và phát triển

Thứ ba - 02/10/2018 14:55
NGUỒN BÀI ĐANG TẠI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - TNMTDIENBIEN.GOV.VN
Ban Giám đốc Sở chụp cùng đại diện lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố
Ban Giám đốc Sở chụp cùng đại diện lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố

Tnmtdienbien.gov.vn:
Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Điện Biên gắn với những kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức, triển khai công tác của ngành Tài nguyên - Môi trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày 01/10/2003 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-UB của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) với nòng cốt là Sở Địa chính và hợp nhất các bộ phận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (thuộc Sở Công nghiệp), tài nguyên nước (thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn), môi trường (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ). Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên 7 lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đo đạc và bản đồ, khí tượng thuỷ văn và ứng phó biến đổi khí hậu.

Khi mới thành lập, Sở Tài nguyên và Môi trường còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn hạn chế. Sở gồm 5 phòng và 02 đơn vị sự nghiệp với tổng số 78 cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2004 thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về việc chia tách địa giới hành chính một số tỉnh. Tỉnh Lai Châu được chia tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu; 24 CCVC được điều chuyển sang tỉnh Lai Châu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên còn lại 54 cán bộ, CCVC.

Sau 15 năm thành lập, Sở có 06 phòng chuyên môn, 02 Chi cục quản lý nhà nước và 05 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; tổng số biên chế là 149 biên chế (43 công chức, 106 viên chức). Trong đó: nữ 69 người chiếm 45%, dân tộc thiểu số 23 người chiếm 15%, Về trình độ học vấn: Trên đại học: 04 người, chiếm 2,5%; Đại học: 117 người, chiếm 75%; Cao đẳng: 18 người, chiếm 11,6%; Trung cấp: 15 người, chiếm 9,6%, nhân viên kỹ thuật, lái xe 02 người chiếm 1,3%.

Trong 15 năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi  trường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, các địa phương, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức của ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo những dấu ấn lớn trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh:

Công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng các văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Công tác tuyên truyền, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn Luật đất đai năm 2003; năm 2013 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật cho các huyện, thị xã, thành phố đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013, trao đổi thông tin, đăng tải Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật trên trang Website http://tnmtdienbien.gov.vn của Sở Tài nguyên và Môi trường; Giai đoạn 2003-2018, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể tỉnh đã tổ chức 75 cuộc mít tinh hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố với hơn 260.000 lượt người tham gia; xây dựng, phát sóng 250 chuyên mục Tài nguyên môi trường phát sóng trên sóng phát thanh và sóng truyền hình tỉnh; xuất bản 40 số Bản tin tài nguyên môi trường; phát hành hơn 41.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tổ chức 03 Hội nghị cấp tỉnh, 7 lớp tập huấn cấp huyện triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Về công tác giá đất, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh đồng thời hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai và xử lý khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bảng giá đất... Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách, đồng thời tạo điều kiện công bằng cho những người sử dụng đất, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Công tác quản lý đất đai được tăng cường, việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã cơ bản đáp ứng đủ quỹ đất cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị - thương mại - dịch vụ, các khu dân cư và quốc phòng - an ninh... Từ năm 2003 đến nay đã hoàn thành việc: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 – 2010; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 của tỉnh Điện Biên; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020). Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: Đã thực hiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 của 10/10 huyện, thị xã, thành phố; Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Đặc biệt đã giải quyết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với các dự án, đề án lớn như: Dự án thủy điện Sơn La (địa bàn thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tủa Chùa, huyện Mường Nhé, huyện Mường Chà); Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ theo Quyết định số 106/QĐ-UBND của tỉnh Điện Biên ngày 13/02/2017; Đề án 79 theo Quyết định số 79/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ (trên địa bàn huyện Mường Nhé, Nậm Pồ), ngoài ra triển khai các dự án giao thông, thủy lợi, thủy điện trên địa bàn toàn tỉnh như: Quốc lộ 6, Quốc lộ 279, Quốc lộ 12; thủy điện Nậm He, thủy điện Nậm Mức, thủy điện Trung Thu, thủy điện Nậm Núa, thuỷ điện Nậm Mu II...

Bên cạnh đó, công tác đo đạc và thành lập bản đồ địa chính với diện tích là 346.019 ha chiếm 36,3% diện tích tự nhiên (trong đó: diện tích đo đạc bản đồ địa chính chính quy 73.837,48 ha trên địa bàn 70 xã, phường, thị trấn; đo đạc đất lâm nghiệp có rừng là 272.182 ha); Xây dựng lưới địa chính 895 điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, các huyện Tủa Chùa, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Mường Nhé và thị xã Mường Lay; Lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 700 công trình để xây dựng phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thẩm định 13 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ gửi Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đề nghị cấp giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ cho 11 tổ chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Song song với công tác đo đạc lập bản đồ địa chính việc chuẩn hóa hồ sơ địa chính, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng CSDL quản lý đất đai cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện cho người sử dụng đất ổn định cuộc sống và yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Về Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở TN - MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 3 tháng 6 năm 2015; phê duyệt Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 29/12/2016. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan đầu mối triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Phối hợp với phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh kiểm tra 05 đơn vị khai thác sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 05 đơn vị thủy điện về tình hình quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên nước; phối hợp với Cục quản lý tài nguyên nước  thực hiện dự án “Điều tra, khảo sát hàm lượng Arsenic trong nguồn nước” thuộc đề án giảm thiểu tác hại của Arsenic trong nguồn nước sinh hoạt ở Việt Nam, khu vực tỉnh Điện Biên; phối hợp với Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước thực hiện điều tra, đánh giá nước dưới đất ở một số vùng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

Trong lĩnh vực địa chất - khoáng sản, Sở đã làm tốt việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về quản lý hoạt động khoáng sản, tăng cường công tác quản lý nhà nước và quy định thu phí tham gia đấu giá khai thác khoáng sản. Đã tham mưu Trình UBND tỉnh cấp 242 giấy phép khai thác khoáng sản (trong đó khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) 190 giấy phép; đá vôi xi măng 01 giấy phép; khoáng sản kim loại và nhiên liệu 15 giấy phép; vàng sa khoáng 10 giấy phép; tận thu 19 giấy phép; thăm dò 31 giấy phép; thu hồi 34 giấy phép khai thác; trình UBND tỉnh phê duyệt 55 quyết định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của 38 tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản với tổng số tiền được phê duyệt là 146.205 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách là 27.585 triệu đồng. Từ đó, Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về khoáng sản.

Về Bảo vệ môi trường luôn được ngành đặc biệt quan tâm, Sở đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về môi trường với nhiều hình thức phong phú; Tăng cường công tác quan trắc môi trường; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về việc phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020; Tổ chức thực hiện chương trình quan trắc định kỳ hàng năm; Quan trắc phân tích môi trường bãi rác trung tâm các huyện, thị xã, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, đề xuất kịp thời biện pháp xử lý những diễn biến bất thường, những sự cố môi trường xảy ra.. Hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và lập các thủ tục đưa ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định. Công tác phối hợp triển khai Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp hành động về bảo vệ môi trường: Ký kết Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường 09 đơn vị, tổ chức đoàn thể tỉnh; Thành lập 33 đội bảo vệ môi trường, 3 Câu lạc bộ tự quản về thu gom, xử lý rác thải nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường nông thôn, 495 đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích nhằm cải thiện môi trường tại các thôn bản.

Đồng thời, không ngừng hoàn thiện quy phạm pháp luật về môi trường, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường, cung cấp đầy đủ, kịp thời chính sách thông tin môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Công tác thanh tra kiểm tra được thực hiện thường xuyên nhằm chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật tài nguyên và môi trường, góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn ngành. Trong đó: Chủ trì gần 100 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; với hơn 700 đơn vị tổ chức, cá nhân.  Qua kết quả thanh tra, kiểm tra đã tiến hành lập Biên bản vi phạm đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm Luật Đất đai, Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường với tổng số tiền phạt là 380,5 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2,08 ha đất sử dụng không hiệu quả, sử dụng trái quy định pháp luật. Giải quyết kịp thời 100% đơn thư, khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân theo đúng trình tự, thủ tục.

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong những năm qua, ngành tài nguyên và môi trường đã đẩy mạnh triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành, từ cấp Sở cho đến các huyện, thị xã và thành phố. Những nỗ lực đó đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các cơ quan, đơn vị trong ngành bao gồm: Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành, ưu tiên xây dựng các ứng dụng mã nguồn mở; các tác nghiệp trong quản lý hành chính thực hiện trên môi trường mạng; đẩy mạnh các hình thức sử dụng văn bản điện tử, Các sản phẩm ngành tài nguyên và môi trường hầu hết đều được lưu trữ dưới dạng số phục vụ đắc lực trong quá trình phát triển ngành nói riêng và kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung. Các quy trình, nghiệp vụ quản lý Nhà nước của ngành đã được tin học hóa, các cơ sở dữ liệu ban đầu đã được xây dựng và đưa vào vận hành thường xuyên, các thông tin cơ bản về xử lý hồ sơ, hoạt động của ngành đều được công khai minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước. Đội ngũ hoạt động chuyên trách trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã được hình thành và đủ sức tự đảm đương vận hành và phát triển hệ thống công nghệ thông tin của ngành. Hàng năm Sở tổ chức giao lưu trực tuyền giữa nhân dân và doanh nghiệp đóng trên địa bản tỉnh tại Website: http://dienbien.monre.gov.vn; Vận hành Cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Điện Biên phủ tỉnh Điện Biên.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020. Căn cứ các Quyết định công bố TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết giải quyết của cấp Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở bao gồm 94 thủ tục hành chính. Trong đó: lĩnh vực đất đai là 34 thủ tục; lĩnh vực môi trường là 18 thủ tục; lĩnh vực khoảng sản 23 thủ tục, lĩnh vực khí tượng thủy văn 03 thủ tục; Lĩnh vực tài nguyên nước 14 thủ tục; lĩnh vực đo đạc bản đồ 01 thủ tục, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 01 thủ tục. Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 35 TTHC, trong đó: lĩnh vực đất đai 31 thủ tục, lĩnh vực môi trường 02 thủ tục, lĩnh vực tài nguyên nước 02 thủ tục.  Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm 06 TTHC, trong đó: lĩnh vực đất đai 01 thủ tục, lĩnh vực môi trường 05 thủ tục.

Về công khai thủ tục hành chính: Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên cổng điện tử của tỉnh, được Sở Tài nguyên và Môi trường niêm yết công khai đúng quy định tại các nơi trực tiếp giải quyết TTHC bằng bản giấy. Ngoài ra, còn được đăng tải trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://www.tnmtdienbien.gov.vn.

Với những thành tích đã đạt được Sở Tài nguyên & Môi trường vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác…; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường liên tục nhiều năm liền được Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh công nhận là Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” góp phần không nhỏ vào thành công chung của công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang các thế hệ cán bộ ngành tài nguyên môi trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới với những mục tiêu cao hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh./.

Đoàn Hương

Trung tâm CNTT TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LĐ sở chụp ảnh lưu niệm Quang cảnh buổi Tọa đàm Đoàn VĐV, CĐV tham dự Giải cầu lông Đại diện Đoàn Tuần Giáo tặng lẵng hoa chúc mừng VĐV tham gia tranh tài

Bạn biết gì về Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo?

Thống kê truy cập từ 01/2018
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay580
  • Tháng hiện tại49,125
  • Tổng lượt truy cập1,764,133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây